FordonTrafiken på Roslagsbanan bedrivs med f n 29 tågsätt bestående av en motorvagn (litt X10p). en mellanvagn (litt UBp) och en manövervagn (litt UBxp)Normalt körs tågen enkelkopplade med tre vagnar per tåg. I rusningstrafik dubbelkopplas vissa tåg och består då av två sammankopplade trefordonssätt. Sammansättningen är motorvagn, mellanvagn och manövervagn med motorvagnen alltid kopplad i norra änden (riktning från Stockholms Östra) och manövervagnen i den södra (riktning mot Stockholms Östra).

Fordonen är tillverkade av ABB Railcar (numera Bombardier). De är levererade åren 1988-95 och följaktligen relativt moderna.

Vagnarna ägs av SL, men underhålls av Roslagståg AB

» Motorvagn X10p
Antal fordon totalt: 35
Antal sittplatser: 72
Längd: 19,9 m
Vikt: 27,7 ton
Motoreffekt: 400 kW
Axelföljd: BoBo
Största tillåtna hastighet: 80 km/h

» Manövervagn UBxp
Antal fordon totalt: 34
Antal sittplatser: 76
Längd: 19,9 m
Vikt: 16,3 ton

» Mellanvagn UBp
Antal fordon totalt: 32
Antal sittplatser: 80
Längd: 19,9 m
Vikt: 16 ton